De Hooghemertse Hoeve

Contact

Fotoís

Nest info

Pups

stamboom

home

Algemene levervoorwaarden

Pups van de Hooghemertse Hoeve verlaten het nest pas na 8 weken, met een gewicht van tenminste 8 kg.

Pups hebben een stamboom en DNA profiel, afgegeven door de Raad van Beheer een gezondheidsverklaring van Dierenkliniek Den Heuvel, zijn geŽnt, ontwormd en hebben een levershunt test ondergaan.

De Hooghemertse Hoeve behoudt zich het recht voor om de nieuwe eigenaren te selecteren en dus ook af te wijzen na de eerste kennismaking, als we twijfelen aan de algemene vaardigheden in het omgaan met honden, we de idee hebben dat de leefomstandigheden voor de hond niet optimaal zijn, er sprake is van fok plannen die niet stroken met het behoud van het ras en/of de normen die we daar zelf in hanteren.
Bij afwijzing is de Hooghemertse Hoeve niet verplicht dit richting de gegadigde te onderbouwen.


Een definitieve overeenkomst voor het leveren van een pup (na het keuze moment bij 5 weken) wordt bekrachtigd middels een aanbetaling van Ä 250,- .